Toelating koersen in het buitenland

Elke renner, uitgezonderd een eliterenner met contract, amateur, master of funklasser, die aan een wedstrijd wil deelnemen in het buitenland, moet hiervoor een toelating vragen aan de voorzitter van de provinciale afdeling van de betrokken discipline, zijnde weg-piste-veldrijden, MTB of BMX. Deze toelating kan via onderstaand formulier online worden aangevraagd. Dit dient minstens acht dagen voor de wedstrijd te gebeuren.

 • Wat moet ik doen als ik wil koersen in het buitenland?
  Iedere renner, uitgezonderd een eliterenner met contract, funklasser, amateur of master, die wenst deel te nemen aan een individuele wedstrijd in het buitenland, moet hiervoor de toelating vragen aan de voorzitter van de provinciale commissie van de betrokken discipline (commissie weg-piste-veldrijden/BMX/MTB) van zijn woonplaats, en dit minstens 8 dagen voor de wedstrijd en moet ook de toelating hebben verkregen.

  Om mogen deel te nemen aan buitenlandse individuele wegwedstrijden dienen de renners ofwel lid te zijn van een J-club of van een club die de solidariteitsbijdrage betaalde. De renners dienen hun resultaten over te maken aan de voorzitter van de provinciale WPV-commissie binnen de 14 dagen na het einde van de wedstrijd.

  Om te mogen deelnemen aan buitenlandse individuele MTB- of BMX-wedstrijden moeten de renners eveneens een toelating bekomen. De renners dienen hun resultaten over te maken aan de provinciale MTB/BMX-verantwoordelijke binnen de 14 dagen na het einde van de wedstrijd.

  Een renner die zonder toelating deelneemt aan buitenlandse wedstrijden, dient een boete te betalen van 65 EUR bij een eerste inbreuk. Bij een tweede inbreuk krijgt de renner niet alleen een boete van 125 EUR, maar wordt hij ook voor acht dagen geschorst. Bij een derde inbreuk krijgt hij een verbod van 1 jaar om aan buitenlandse wedstrijden deel te nemen.
 • Wat moeten clubs doen als ze willen gaan koersen in het buitenland?
  Aanvragen tot deelname aan een buitenlandse interclubwedstrijd moeten ten laatste 6 weken vooraf toekomen bij de Sporttechnische Commissie (STC) die hierop een positieve of negatieve beslissing zal meedelen.

  Alvorens het definitieve toelatingsformulier wordt verstuurd dient de club vooraf in regel te zijn met de bijdrage tot het solidariteitsfonds, een kopie van de uitnodiging van de organisator op te sturen naar de STC en de wedstrijdbijdrage voor de deelnemende renners.

  De STC is als enige bevoegd voor het verlenen van toelatingen aan de clubs om deel te nemen aan buitenlandse wedstrijden en bepaalt ook de algemene toelatingsvoorwaarden en de eventuele sancties bij het niet eerbiedigen van deze voorwaarden.

  De clubs kunnen dit formulier gebruiken om hun aanvraag te doen:


Aanvraag toelating deelname aan individuele wedstrijd in het buitenland

Datum van de aanvraag25/10/2021


Voornaam
Familienaam

Straat en huisnr/busnr
Postcode/Gemeente
Provincie woonplaats
selectClub:  

Geboortedatum
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Nationaliteit
select
 
UCI-code

Categorie
select

UCI ID

Email
vraagt de toelating om individueel te mogen deelnemen aan de volgende buitenlandse wedstrijd:

Discipline
select
 
Datum wedstrijd: Van
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
tot
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Aantal wedstrijddagen:  
Locatie (plaats en land)